English versions of infographics see below

Programy TA ČR

Jaké jsou další možnosti TA ČR co se týče podpory českých výzkumníků v mezinárodních projektech?

Jaké nové mezinárodní spolupráce přinesla 6. veřejná soutěž? Kolik projektů již byla v Programu DELTA podpořeno?

Které velké výzkumné platformy byly označeny jako nejlepší a vybrány k podpoře v novém programu Technologické agentury ČR?

Jak vypadají podpořená Centra kompetence rok před posledním rokem realizace projektů?

Jak vypadá podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky?

V čem je specifický program EPSILON, "nástupce" programu ALFA?

Kolik projektů je již realizováno v programu GAMA a do jakých oborů náleží? Co jsou to dílčí projekty?

Jak si vede program zaměřený na zahraniční spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentální vývoji? Z jakým zemí jsou zahraniční partneři našich řešitelů?

Kdo je zapojen do řešení projektů v jednom z největších programů TA ČR? V čem řešitelé projektů bádají a čaho všeho již dosáhli? Co nového přinese rok 2018?

Jaký je podíl úspěšných projektů v 1. VS? Jsou veřejné vysoké školy nejčastějším řešitelem projektů?

Jak si stojí program zacílený na podporu společenské a humanitní dimenze v aplikovaném výzkumu?

Infographics in English

How does Programme DELTA look like after 6th open calls and what new international cooperations were established?

Who do we support in this new programme for the large research platforms in varied fields?

What proportion of projects do not pass formal control because they do not fulfill any of conditions? What proportion of projects selected for support is really realized?

How does Programme for Applied Research, Experimental Development and Innovation in Social Sciences and Humanities look like?

Oficiální stránky programů TA ČR

Program Alfa | Program Beta/2 | Program Gama | Program Delta | Program Epsilon | Program Omega | Program Zéta | Program Éta | Program Théta | Program Národní Centra kompetence