Výzkum v ČR a TA ČR viz níže

Výzkum v datech

Výzkum v projektech TA ČR

Jaké výstupy mapování inovačních kapacit ČR přineslo? Jaké jsou bariéry výzkumu, vývoje a inovací?

Které typy subjektů spolu spolupracují během realizace podpořených projektů?Jaký je maximální počet subjektů spolupracujících na jednom projektu?

Jaký je poměr českých a zahraničních organizací v podpořených projektech? Jaký podíl podpořených organizací sídlí v Hl. městě Praze a jaké kraje mají nejméně podpořených organizací?

Jak se liší výše podpory přiznaná malým, středním a vekým podnikům? Jsou veřejné vysoké školy příjemcem největší účelové podpory?

Jaký podíl projektů neprojde formální kontrolou, protože nesplní některou z daných náležitostí? Jaká část z projektů vybraných k podpoře je v konečném důsledku opravdu realizována?

Jaká je průměrná doba trvání podpořených projektů? Jaké obory jsou časově nejnáročnější?

Kolika výsledků a jakých druhů již přinesly projekty podpořené Technologickou agenturou? Jaké jsou poměry publikačních a nepublikačních výsledků napříč programy?

Jaký podíl projektů podaných do veřejných soutěží programů TA ČR je v konečném důsledku podpořen a realizován?

Jaké skupiny oborů podpořených projektů převažují v jednotlivých programech?

Které organizace jsou ty nejčastěji zapojené do výzkumných projektů? Kterým je přidělena nejvyšší pdopora, a které dosahují nejvíce výsledků?

Jaké druhy výsledky a v jakých programech jsou očekávány a jakých jich bylo k 31. 12. 2017 dosaženo?

Který kraj má nejvyšší podíl úspěšných uchazečů? Jak dopadl Hradec Králové v porovnání s Pardubicemi?

Překvapí vás, že se neziskové organizace podílí na aplikovaném výzkumu a vývoji v Česku? V této infografice se dozvíte, kolik jich je při svém bádání podpořeno v rámci programů Technologické agentury ČR.

Jakou dobu budou trvat jednotlivé programy TA ČR?

Výzkum v ČR a TA ČR

Jak se vyvíjí financování výzkumu a vývoje v Česku a kde je pozice Technologické agentury ČR?